Logen Trinitas

EN LOGE I GLADSAXE

 

Bygningen der tidligere dannede rammen om Hovedbiblioteket og det senere Afrika Hus, er taget i brug af forskellige loger.

Bygningen kaldes i dag Druidegården, og Birgitta Logen Trinitas bor i huset,

sammen med Druideordenen.

 

Druideordenen er for mænd, mens Logen Trinitas er for kvinder.

De to loger er uafhængige af hinanden.

 

Denne artikel handler om Logen Trinitas, der er en loge under Birgitta Ordenen.

 

I Birgittalogerne holder man logens ritualer i hævd –

og logesøstrene er bundet sammen af venskaber på kryds og tværs,

i logen i Gladsaxe – i logerne i Danmark – i logerne ude i verden.

 

Der er et ønske om, at der er åbenhed om, hvad man foretager sig,

og i det følgende beskrives nogen af logens ritualer og formål.

 

En mødeaften i Birgittalogen begynder med, at søstrene mødes i salen,

og finder sammen om det formelle mødes dagsorden og ritualer.

Der afholdes 18 møder om året – 9 i foråret og 9 i efteråret.

 

Alle logesøstre er iført hvide, langærmede bluser, sorte nederdele,

sorte strømper og sorte sko.

Nogle har ordensbånd og nogen har logering med symboler,

men alle bærer et fint lille guldemblem i kraven.

De er alle medlemmer af Birgittalogen ”Trinitas” i Gladsaxe.

Der findes Birgittaloger forskellige steder i verden –

i Danmark, Sverige Norge Tyskland og Island.

I Norge og Sverige har man også Storloger og Rigsstorloger, som er en overbygning.

Vi, i Trinitas, hører under Sverige.

 

Den meget ensartede klædedragt, er et forsøg på,

at udviske skellene mellem medlemmerne sådan, at man møder mennesket,

uden at bruge tid på, at skulle igennem den kode/maske som man i dagligdagen iklæder sig,

for at definere ens person med social rang, politisk- eller religiøst tilhørsforhold.

 

Tager man på besøg i en søsterloge, vil man her finde nøjagtig den samme struktur,

og man kan til hver en tid finde rytmen i et møde i en anden loge her i landet,

eller i en af logerne uden for Danmark.

 

Hovedformålet med ritualerne er, at skabe en stemning, hvor alt er genkendeligt,

og hvor alle føler sig trygge ved hinanden.

 

Medlemmerne kommer fra forskellige sociale lag, har forskellig politisk og religiøs baggrund. Fælles for dem er et ønske om, at lære sig selv bedre at kende,

og få reflekteret sig selv i andre og dermed starte en udvikling i samværet med andre;

udvikle større selverkendelse og erkende ens styrke/svaghed i samvær med andre.

I logen gives feed back på dine meninger og synspunkter fra søstre –

omsorgsfulde og oprigtige søstre; altså LOGESØSTRE.

 

Den allerførste Birgittaloge blev indstiftet i Hammer i Norge i 1984.

Alle grundloger i ordenen har deres eget navn – logen i Gladsaxe hedder Trinitas.

 

Logemødet:

Under mødet udføres enkelte symbolske handlinger,

der lyttes til musik mens en fredfyldt stemning breder sig.

Med til den rituelle del af logeaftenen, hører også at medlemmerne fortæller om deres tanker – tanker der skal være til hjælp for den personloge udvikling af hver enkelt.

 

Logeaftenen:

Efter mødet går man til søstermåltidet.

Det består af en veltillavet middag, som nydes i en behagelig og afslappet atmosfære,

dog under hensyntagen til det forudgående rituelle møde.

Under middagen skiftes man til, at komme med små indlæg om løst og fast.

 

Aftenen afsluttes med at man samles om kaffen,

og taler om aktiviteter som skal til at ske eller som har været.

Der er nogle gange arrangeret foredragsaftener, en fest, eller et besøg til andre loger.

Ca. 2 gange om året arrangeres informationsaftener.

Der kan eventuelle interesserede aflægge et uforpligtende besøg,

og få flere oplysninger om logearbejdet.

Disse aftener meddeles søstrene imellem – og en gang imellem i lokale blade.